Bilete avion

CONDIȚII GENERALE DE REZERVARE A BILETELOR DE AVION

Afișarea prezentelor condiții generale presupune obligativitatea pasagerului de a le citi.Se consideră că pasagerul care a cumpărat biletul de avion a luat la cunoștință despre conținutul acestor condiții și el nu va mai putea invoca ulterior necunoașterea lor sau lipsa de informare, și/sau sa pretindă eventuale despăgubiri agenției.

PRETURILE BILETELOR DE AVION NU POT FI AFISATE SAU PUBLICATE ca urmare a faptului că există tarife diferite și reguli diferite, aplicabile numai anumitor categorii de tarife. Același zbor, cu aceeași companie aeriană poate genera prețuri diferite. Fiecare zbor în parte presupune calcularea de către agentul specializat al prețului aplicabil biletului de avion respectiv. Informațiile referitoare la reguli care provin din comunicările scrise sau transmise computerizat de către companie, prin sistemele de rezervare centralizate sau direct la agenție, au un caracter continuu, modificările pot fi permanente, drept pentru care ele nu pot fi traduse și publicate in vreun înscris.

PRETURILE DE VANZARE nu sunt neapărat înscrise pe biletele de avion. Între prețul înscris pe biletul de avion și cel efectiv încasat de agenție pot apărea diferențe semnificative care decurg din regulile de emitere a biletelor de avion stabilite de companie, precum și din politica de tarife de serviciu a agenției. Prețul unui bilet de avion devine ferm, împreuna cu toate condițiile aplicabile lui, numai în momentul în care este înscris pe documentul de încasare întocmit de agenție. Prețul oricărui bilet de avion presupune CONDIȚII, REGULI ȘI RESTRICȚII SPECIALE aplicabile călătoriei la care se referă documentul respectiv în mod special. Pasagerul are obligația să se informeze despre aceste reguli înainte de a cumpăra respectivul bilet. După cumpărarea biletului se consideră că pasagerul a luat la cunoștință despre toate aceste reguli, el nu mai poate pretinde ca nu a fost informat, odată ce a intrat in posesia biletului de avion. Prețul biletului de avion include de regulă taxele de aeroport, taxe combustibil, taxa serviciu rezervare bilet avion. Există însa situații, independente de voința agenției, în care, pe parcursul călătoriei i se pot solicita pasagerului și alte taxe, care nu au fost percepute inițial, situație în care agenția nu poate fi făcută răspunzătoare. Pasagerul are obligația să se informeze despre termenul pânaăla care rezervarea sa este valabilă și să se prezinte în termen pentru achitarea biletului pentru a intra în posesia acestuia . Termenele pot fi schimbate oricând de compania aeriană, situație în care agenția va anunța pasagerul despre modificare, fără a putea fi însă făcută răspunzătoare în vreun fel de către acesta pentru o eventuală anulare.

BILETUL DE AVION este documentul, înscrisul sau convenția electronică în baza căreia se efectuează zborul. Biletul de avion este emis de agenție dar ESTE PROPRIETATEA COMPAIEI AERIENE pentru care a fost emis. Pasagerul, posesor al biletului de avion cumpărat, are obligația de a-l păstra în stare bună și de a-l prezenta la îmbarcare în vederea admiterii sale la zbor,sau pentru efectuarea check-in-ului în agenție. Pierderea sau deteriorarea biletului de avion de către pasager nu îl îndreptățește pe acesta la primirea unui nou bilet, neefectuarea zborului din acest motiv cade în sarcina exclusivă a pasagerului, fără ca acesta să poată pretinde agenției sau companiei nici un fel de despăgubiri. Informațiile înscrise pe biletul de avion completează prezentele condiții generale. Se consideră că pasagerul care a intrat în posesia biletului de avion a luat la cunoștință de toate aceste informații. Pasagerul este obligat să se prezinte la îmbarcarea pentru zbor cu cel puțin 2 ore  înainte de ora plecării, pentru a i se putea întocmi formalitățile necesare. Neprezentarea la zbor presupune pierderea biletului de avion, cu o penalizare de 100%.

Agenția NU este răspunzătoare și NU i se pot pretinde despăgubiri pentru că pasagerul nu a zburat, în următoarele condiții:pasagerul nu s-a prezentat la timp la îmbarcare (2 ore înainte de ora plecării înscrisă pe bilet), pasagerul este refuzat la îmbarcare datorită unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa vizei de intrare pentru tara de destinație, viză falsă, pașaport cu interdicție, etc) sau în situația unui refuz nejustificat al autorităților de a permite călătoria, alte împrejurări sau cazuri de forță majora, pe care agenția nu le putea prevedea sau evita. Agenția nu este răspunzătoare pentru întârzieri sau modificări de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului (de exemplu: pierderi de bagaje), obligații care cad direct în sarcina companiei aeriene. În astfel de situații, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despăgubi pasagerul în conformitate cu reglementările internaționale.

RENUNTĂRI ȘI PENALIZĂRI Pasagerul poate renunța la biletul de avion cumpărat în orice moment, înainte de data plecării. Indiferent de motivul renunțării, regula presupune ca pasagerului i se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului, inclusiv toate taxele. Dacă regulile companiei aeriene permit condilii de returnare mai avantajoase, agenția va aplica aceste reguli, în favoarea pasagerului. Pasagerul poate modifica biletul initial cumpărat în condițiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul, pentru fiecare caz în parte. De regulă, se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului initial, iar dacă compania permite condiții mai avantajoase, agenția va aplica aceste condiții în favoarea pasagerului. Pasagerul NU poate utiliza numai părți componente ale zborului aferent biletului cumpărat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor se consideră renunțare la bilet și i se aplică prevederile din prezentele condiții generale. În situația în care pasagerul, din vina sa, utilizează doar partial zborurile înscrise în biletul de avion cumpărat, el nu va putea pretinde despăgubiri de nici un fel agenției sau companiei aeriene pentru care s-a emis biletul. Neprezentarea la zbor presupune pierderea biletului de avion, cu o penalizare de 100%. PASAGERUL NU POATE TRANSMITE BILETUL DE AVION UNEI TERTE PERSOANE. Pasagerul are obligația să se asigure că este în regulă din punct de vedere al tuturor formalităților necesare călătoriei (poliție, vamă, sănătate, pașaport, viză etc), agenția neavând nici o răspundere în fața pasagerului din acest punct de vedere. Refuzul la îmbarcare dintr-unul din aceste motive cade în sarcina exclusivă a pasagerului, fără ca acesta sa poată pretinde despăgubiri agenției. Agenția va informa de bună credință pasagerul asupra formalităților necesare călătoriei solicitate, conform informațiilor furnizate de sistemul computerizat de rezervare, dar nu poate fi făcută responsabilă asupra veridicității acestor informații și nici trasă la răspundere pentru a le fi oferit sau nu, deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar și nu are legătură cu serviciul de emitere a biletului de avion. Datorită situației create prin cererile masive de azil politic sau rămânerile ilegale în tările din Vest, autoritățile tuturor statelor, chiar în prezența vizei de intrare eliberata de ambasadele țărilor respective în Romania, pot refuza fără explicații să permită trecerea frontierei, respectiv îmbarcarea în avion a pasagerului. În astfel de situații, agenției nu i se pot solicita despăgubiri, deoarece imposibilitatea efectuării transportului se datorează faptei unui terț. Agenția nu este răspunzătoare pentru pagube sau inconveniente produse pasagerului în timpul zborului sau datorită unor modificări de orar, întârzieri ale zborurilor, etc, împrejurări care se afla dincolo de controlul și voința agenției. În cazul în care pasagerului i se fură biletul de avion cumpărat (în cazul biletelor de hârtie), pe bază de declarație pe proprie răspundere și acte doveditoare de la Politie, el poate solicita agenției emiterea unui duplicat după biletul respectiv, în schimbul plății unei taxe stabilite de către compania aeriană.

RECLAMAȚII Orice reclamație cu privire la biletul de avion cumpărat se va face în scris, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat. Reclamațiile care nu sunt făcute în scris nu vor fi luate în considerare. Agenția va transmite reclamația respectivă companiei aeriene pentru care a fost emis biletul ,iar soluția dată va fi aceea dată de compania aeriană, în calitate de proprietară a biletului. Agenția va informa pasagerul despre soluția dată de companie reclamației, în scris, în termen de 3 zile lucratoare  de la primirea răspunsului de la companie. În situația în care pasagerul nu este mulțumit cu răspunsul primit, el se va adresa direct companiei aeriene care a efectuat zborul. Pasagerul va fi despăgubit direct de către compania aeriaăa în toate cazurile în care aceasta decide acest lucru, agenția nefiind obligată să intermedieze astfel de despăgubiri. Orice reclamație se va face de către pasager în conformitate cu prezentele condiții generale de vânzare a biletelor de avion.

NOI REGULI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND SECURITATEA PE AEROPORTURI

Pentru a vă proteja împotriva noilor amenințări cu explozibili lichizi, Uniunea Europeana (UE) a adoptat o serie de reguli care restricționează cantitatea de lichide pe care le puteți trece prin punctele de control de securitate. Aceste reguli se aplică la toți pasagerii care pleacă de pe aeroporturi din UE indiferent de destinația acestora. Aceasta înseamnă ca la punctele de control de securitate se vor face verificări legate de substanțele lichide pe care doriți să le transportați, suplimentar față de alte obiecte interzise. Totuși, noile reguli nu limitează cantitatea de lichide pe care le puteți cumpăra din magazinele aflate dincolo de locul unde prezentați taloanele de îmbarcare sau de la bordul aeronavelor operate de o companie aeriană din UE. Noile reguli se aplică pe toate aeroporturile din UE, precum și din Norvegia, Islanda și Elveția, și sunt valabile până la o înștiințare în prealabil.

CÂND ÎMPACHETAȚI vi se va permite să luați doar cantități mici de lichide în bagajul de mână. Aceste lichide trebuie să fie în recipiente individuale de maximum 100 mililitri fiecare. Trebuie să puneți aceste recipiente într-un ambalaj din material plastic transparent, care se poate reînchide, dar nu mai mult de un litru per pasager.

LA AEROPORT, pentru a veni ăn ajutorul operatorilor de control de securitate, trebuie: să prezentați operatorului pentru examinare toate lichidele pe care le aveți, în punctele de control  să dezbrăcați jacheta și/ sau pardesiul. Acestea vor fi controlate separat , să scoateți laptopurile,tabletele  și alte echipamente electrice mari din bagajul de mână. Acestea vor fi scanate separat. Lichidele includ:apa și alte băuturi; supe, siropuri ; parfumuri,geluri, inclusiv geluri de păr și de baie, paste, inclusiv pasta de dinți; mascara ; creme, loțiuni și uleiuri ; spray-uri; conținutul ambalajelor presurizate, inclusiv spuma de ras, alte spume și deodorante amestecuri lichid-solide,orice alt articol cu consistență similară.

AVETI DREPTUL:să împachetați lichide în bagajele de cală (noile reguli se aplică doar pentru bagajele de mână),să luați în bagajul de mână medicamente(vi se va cere rețeta ) și substanțe pentru dieta, inclusiv hrana pentru copii, pentru folosința în timpul călătoriei. Dacă cumpărați lichide cum ar fi băuturi sau parfumuri  dintr-un magazin de pe un aeroport din UE, situat înainte de locul unde prezentați talonul de îmbarcare sau de la bordul aeronavelor operate de o companie aeriana din UE.,daca sunt vândute in ambalaje speciale, sigilate, nu le deschideți înainte de a vi se face controlul de securitate altfel, conținutul acestora poate fi confiscat. (Daca sunteți in tranzit printr-un aeroport din UE, nu deschideți ambalajul înainte de controlul de securitate la aeroportul de transfer, sau la ultimul, daca tranzitați mai mult decât o data). Daca aveți orice îndoiala, vă rugam sa întrebați la compania aeriana sau la agenția de turism înaintea călătoriei.

DOCUMENTE DE CALATORIE

Pentru toate zborurile, este necesar un document de identitate oficial, cu fotografie, care să respecte reglementările din țările de plecare și de destinație. Dacă ați efectuat check-in-ul, trebuie să prezentați la controlul de securitate și la poarta de îmbarcare aceleași documente de călătorie pe care le-ați furnizat în timpul check-in-ului in agenție sau pe website-ul companiei.

Copii/minori

Dacă rezervarea dumneavoastră include un copil/copii  minor/minori, asigurați-vă că sunteți familiarizat cu regulile din țara de plecare cu privire la copiii care călătoresc în străinătate. Asigurați-vă că dețineți toate documentele necesare (de ex., permisiunea părinților care nu călătoresc) solicitate de țara respectivă. În cazul în care călătoriți cu un bebeluș și ați efectuat check-in online, imprimați permisul de îmbarcare al bebelușului, deoarece acesta va fi necesar la poarta de îmbarcare.

RĂSPUNDERE

În cazul în care călătoria pasagerului implică o destinație finală sau o oprire într-o altă țară decât țara de plecare, se pot aplica prevederile Convenției de la Montreal sau ale Convenției de la Varșovia. Aceste convenții guvernează și, în majoritatea cazurilor, limitează răspunderea operatorilor de zbor în cazul morții sau rănirii persoanelor și pierderea sau daunele bagajelor. Consultați condițiile generale de transport și legislația națională și internațională aplicabilă pentru a obține informații complete cu privire la limitele răspunderii și procedurile de reclamație ale operatorului aerian.

Vă rugăm să rețineți că un formular de localizare a pasagerilor (PLF) sau similar este obligatoriu la intrarea în anumite țări. În cazul în care nu puteți furniza un astfel de formular, vă poate fi refuzata îmbarcarea. Restricțiile de călătorie, măsurile de siguranță și formularele de înscriere pot fi completate aici https://app.euplf.eu/#/  .

În funcție de destinație, este necesară prezentarea unui pașaport valabil minimum 6 luni de la ieșirea din țară. Întrucât sunt posibile în orice moment modificări ale condițiilor de călătorie sau de trecere a frontierelor, pasagerul are obligația de a verifica informațiile actualizate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al României (www.mae.ro) și de a îndeplini toate cerințele la data călătoriei. Atenție! Minorii cu vârste mai mici de 14 ani au nevoie de pașaport valabil minim 6 luni de la ieșirea din țară. Minorii cu vârste cuprinse intre 14 și 18 ani se supun legislației adulților.